Aleksandra Mreła, PhD

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy i uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1994 r. Pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej w Instytucie Matematyki, Wyższej Szkole Gospodarki i Kujawsko-Pomorskiej Pomorskiej Szkole Wyższej na stanowiskach naukowo-dydaktycznych. Ponadto, pracowała na stanowisku dziekana Wydziału Technologicznego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz pełnomocnika ds. kształcenia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dodatkowo, była współedytorem naukowych serii wydawczych Informatyka Stosowana i Cywilizacja Techniczna.

Obecnie, pracuje w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego oraz na stanowisku nauczyciela matematyki programu dyplomowego w szkole Gen. Ryszard Kuklinski International School of Bydgoszcz.

Naukowe zainteresowana koncentrują się wokół zastosowań logiki rozmytej w społecznych i ekonomicznych systemach, systemach wspomagających decyzje, w teorii testów i w matematyce. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą oraz prowadziła kształcenie studentów w zakresie matematyki oraz informatyki.

W 2020 r. otrzymała indywidualną nagrodę trzeciego stopnia rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.