Plik Format
PL Regulamin bezpłatnych wydarzeń online - obowiązuje od 13.10.2020 do 19.09.2022 PDF  
EN Regulations governing free online events - valid from 13.10.2020 to 19.09.2022 PDF  
PL Regulamin bezpłatnych wydarzeń stacjonarnych - obowiązuje od 20.09.2022 PDF  
EN Regulations governing free stationary events - valid from 20.09.2022 PDF  
PL Regulamin bezpłatnych wydarzeń online - obowiązuje od 20.09.2022 PDF  
EN Regulations governing free online events - valid from 20.09.2022 PDF