Strona główna - Women of IT

Agenda

Panel Poranny/ Morning Panel - in Polish

09:00-09:05

Rozpoczęcie konferencji / Opening of the conference

09:05-09:20

09:20-09:35

Czy matematyka jest dla mnie? (kompetencje miękkie) / Is math for me? (Soft skills)

9:35-9:50

Umysł ścisły w IT ( komptetencje techniczne) / Scientific mind in IT (Hard skills)

09:50-10:05

Rozwój online - czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a z czego możemy korzystać?/ Online development - what we did not know before but we can apply

10:05-10:20

Networking i kreatywność w szkole średniej / Networking and creativity at high school

10:20-10:35

COFFEE BREAK

10:35-10:55

Biometryczna identyfikacja osób/ Biometrics for human identification

10:55-11:15

Molekularne mechanizmy przyrody na ekranie komputera/ Biomolecular mechanisms on the computer screen.

11:15-11:35

Komputer doskonały / The perfect computer

11:35-11:55

Sztuczna inteligencja w tworzeniu egzoszkieletu ręki/ Artificial intelligence in the creation of an exoskeleton on the hand

11:55-12:05

COFFEE BREAK

12:05-12:20

Autonomiczne pojazdy w fabryce przyszłości/ Autonomous Mobile Robots in Conscious Factory

12:20-12:40

12:40-12:45

Zakończenie panelu porannego/ Closure of the Morning Panel

12:45-13:00

COFFEE BREAK

Panel Popołudniowy/ Afternoon Panel - in English

13:00-13:05

Opening of the Afternoon Panel

13:05-13:15

13:15-13:30

Career path in Nokia – around typical men’s job profession

13:30-13:45

13:45-14:05

14:05-14:15

COFFEE BREAK

14:15-14:40

15:00-15:20

Cybersecurity Research - What is trust? baby don't hack me

15:20-15:45

Telecommunication: from 1G to 5G

15:45-15:55

COFFEE BREAK

15:55-16:20

16:20-16:45

Cloud Native and best practices to build a successful application

16:45-17:05

17:05-17:10

Zakończenie panelu popołudniowego oraz Konferencji / Closure of the Afternoon Panel and the Conference