Strona główna - Women of IT

Agenda

Morning panel - polish

09:00-09:05

Rozpoczęcie konferencji / Opening of the conference

09:05-09:20

Dlaczego NOKIA? / Why Nokia?

09:20-09:35

Czy matematyka jest dla mnie? (kompetencje miękkie) / Is math for me? (Soft skills)

9:35-9:50

Umysł ścisły w IT ( komptetencje techniczne) / Scientific mind in IT (Hard skills)

09:50-10:05

Rozwój online - czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a z czego możemy korzystać?/
Online development - what we did not know before but we can apply

10:05-10:20

Networking i kreatywność w szkole średniej / Networking and creativity at high school

10:20-10:35

PRZERWA / COFFEE BREAK

10:35-10:55

Biometryczna identyfikacja osób/ Biometrics for human identification

10:55-11:15

Molekularne mechanizmy przyrody na ekranie komputera/ Biomolecular mechanisms on the computer screen.

11:15-11:35

Komputer doskonały / The perfect computer

11:35-11:55

Sztuczna inteligencja w tworzeniu egzoszkieletu ręki/ Artificial intelligence in the creation of an exoskeleton on the hand

11:55-12:05

PRZERWA - KONKURS (12:000 - 12:20)

12:05-12:20

Autonomiczne pojazdy w fabryce przyszłości/ Automated Guided Vehicles in Conscious Factory

12:20-12:40

Kobiety a cyberbezpieczeństwo/ Women and cybersecurity

12:40-12:45

Zakończenie panelu porannego/ Closure of the Morning Panel

12:45-13:00

PRZERWA / COFFEE BREAK

Afternoon panel - english

13:00-13:05

Opening of the Afternoon Panel

13:05-13:20

Why Nokia ? - Europe

13:20-13:40

Career path in Nokia – around typical men’s job profession

13:40-14:00

How to become a leader and stay a woman

14:00-14:20

NOKIA project management symphony

14:20-14:30

COFFEE BREAK

14:30-14:50

Skills that we need for a future

14:50-15:10

(Fe)male careers?

15:10-15:30

Automated Operations

15:30-15:50

Telecommunication: from 1G to 5G

15:50-16:00

COFFEE BREAK

16:00-16:20

Artificial intelligence, machine learning

16:20-16:40

Cloud Native and best practices to build a successful application

16:40-17:00

Cybersecurity Research - What is trust? baby don't hack me

17:00-17:20

Can you hear me? - aspects of audio compression

17:20-17:30

Zakończenie panelu popołudniowego oraz Konferencji / Closure of the Afternoon Panel and the Conference