Kamila Barylska

Dr Kamila Barylska od 2009 roku pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk matematycznych o specjalności informatyka obroniła w 2011 roku w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy pt. „Trwałość i bezkonfliktowość w sieciach Petriego”. Jej zainteresowania naukowe obejmują matematyczne podstawy informatyki, zaś ukierunkowane są na teorię współbieżności i dotyczą głównie zagadnień związanych z sieciami Petriego. Wyniki swoich badań publikuje w renomowanych czasopismach naukowych i prezentuje na wiodących konferencjach międzynarodowych. W pracy badawczej aktywnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi z: Uniwersytetem w Oldenburgu, Uniwersytetem w Newcastle oraz Uniwersytetem Cypryjskim. Z zaangażowaniem udziela się także w pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej. Od momentu uzyskania w 2019 roku przez UMK statusu uczelni badawczej, jest członkiem priorytetowego zespołu badawczego „Formal Languages and Concurrency” w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości w obszarze badawczym “Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”.