Joanna Karczewska

mgr inż. Joanna Karczewska CISA
Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończyła także studia podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z ponad 40-letnim doświadczeniem w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Była wykładowcą na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej i Akademii Marynarki Wojennej.

Obecnie pracuje jako certyfikowany audytor systemów informatycznych i inspektor ochrony danych. Prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Aktywnie działa w międzynarodowym stowarzyszeniu ISACA jako Expert Reviewer metodyki COBIT5 i COBIT 2019 oraz publikacji dotyczących audytu informatycznego i GDPR/RODO. Przetłumaczyła aplikację PIA francuskiej CNIL na j.polski. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie fachowej oraz wystąpienia na konferencjach IT. Ekspert Najwyższej Izby Kontroli.