Izabela Rojek

Dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni UKW – Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych w Instytucie Informatyki UKW, członek Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i przewodnicząca Sekcji Cyfryzacji Produkcji w tym Komitecie, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Wiceprezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego. Absolwentka kierunku informatyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Rozprawę doktorską oraz habilitacyjną w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W latach 1989-2002 pracowała na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, a od 2002 do teraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w Instytucie Informatyki. Ponadto posiada certyfikaty i szkolenia dotyczące Oracle: Administracja oraz Archiwizacja, odtwarzanie i zarządzanie siecią, Administracji zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications, Udziału we wdrożeniach systemu informatycznego IFS Applications w zakresie projektu rozwiązania, migracji danych katalogowo-słownikowych i przygotowania materiałów szkoleniowych, Zarządzania projektami informatycznymi oraz Zwinnego zarządzania projektami. Dorobek naukowy mieści się w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka. Dorobek naukowy obejmuje: 3 książki oraz 139 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, udział w 17 grantach i projektach innowacyjnych oraz 10 tematach badawczych oraz 12 nagród krajowych i zagranicznych.

Zasadnicze obszary badań:
1. Modelowanie i konstrukcja egzoszkieletów, projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem i obróbki addytywnej,
2. projektowanie systemów informatycznych, w tym baz danych, rozproszonych baz danych i hurtowni danych,
3. modelowanie i analiza procesów biznesowych,
4. metody eksploracji danych i odkrywania wiedzy,
5. stosowanie tej problematyki w tworzeniu inteligentnych systemów wspomagania decyzji.